Upadłość konsumencka – co dzieje się z majątkiem dłużnika?

Dzięki upadłości konsumenckiej dłużnik może łatwiej spłacić swoje zobowiązania. Musi jednak liczyć się z koniecznością sprzedaży należącego do niego majątku.

Co dzieje się z majątkiem dłużnika po upadłości konsumenckiej?

Osobom zadłużonym i niewypłacalnym upadłość konsumencka pozwala na uregulowanie zobowiązań i uniknięcie egzekucji komorniczej. Umożliwia jednocześnie szybsze pozbycie się długów, a nawet daje możliwość ich umorzenia.

Majątek dłużnika, który ogłasza upadłość konsumencką, wchodzi w skład masy upadłościowej, z której spłaca się jego zobowiązania. Odpowiedzialny jest za to syndyk – zarządca masy upadłości.

Zatem złożony do sądu wniosek o upadłość konsumencką rozpoczyna procedurę, która związana będzie z potencjalną utratą majątku dłużnika. Z drugiej strony daje on szansę na rozpoczęcie nowego życia.

Upadłość konsumencka – jaki majątek zabiera syndyk?

Gdy ogłaszana jest upadłość finansowa Katowice, wówczas dłużnik może utracić należące go nieco pojazdy mechaniczne – samochód, motocykl, motorower, chyba że są niezbędne ze względu na niepełnosprawność.

Przy większych długach utrata dotyczy nieruchomości – dom, mieszkanie, grunty są przeznaczone do sprzedaży. Dłużnikowi przysługuje jednocześnie ochrona przed bezdomnością – może on otrzymać środki na wynajem mieszkania.

Dłużnik może zachować wynagrodzenie, emeryturę, rentę do określonej wysokości oraz świadczenia socjalne.

Podczas upadłości konsumenckiej nie są zabierane: standardowe wyposażenie domu, przedmioty służące do nauki i pracy, przedmioty codziennego użytku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *