Uczelnie publiczne i niepubliczne w Krakowie – rankingi

Uczelnie z kierunkiem studiów Zarządzanie

Jeśli jesteś osobą komunikatywną, interesujesz się ekonomią, a obliczenia rachunkowe nie są dla Ciebie żadnym problemem, być może warto wyobrazić sobie siebie na kierunku studiów Zarządzanie. Krakowskie uczelnie, zarówno publiczne, jak i prywatne, oferują ten kurs na swoich wydziałach, jednak które z nich są najlepsze?

Pod względem popularności, z pewnością na prowadzeniu jest Uniwersytet Ekonomiczny. Uczelnia prowadzi zajęcia w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym oraz zapewnia II-stopniowe kształcenie. Specyfika kierunku opiera się na przyswojeniu wiedzy z zakresu ekonomii, nauk o przedsiębiorstwie, marketingu, logistyki, finansów i rachunkowości, która pozwoli na zrozumienie istoty procesów działających w działalności gospodarczej. W ramach kierunku można podjąć wiele ciekawych specjalizacji, m.in. zarządzanie firmą, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami oraz wiele innych.

Z kolei jedną z najczęściej wybieranych uczelni niepublicznych z kierunkiem Zarządzanie, jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki. WSEI kształci absolwentów studiów licencjackich, a czesne za semestr wynosi od 2400-2800 zł w zależności od wybranej przez siebie specjalności. Zajęcia mają przede wszystkim charakter praktyczny, prowadzone przez specjalistów z branży biznesu. Dodatkowo kładzie się nacisk na nauki sfery IT oraz języki obce. Jednymi z ciekawszych specjalizacji są: Marketing i reklama w Sieci oraz Psychologia w biznesie. Sprawdź inne uczelnie z Krakowa oferujące studia dyplomowe http://www.uczelnie.pl/miasto/krakow/ oraz podyplomowe http://www.uczelnie.pl/studia-podyplomowe/miasto/krakow/

Uczelnie z kierunkiem studiów Turystyka

Jesteś osobą zorganizowaną, otwartą, a poza tym ciekawą świata? W takim razie oferty studiów z kierunkiem Turystyka i rekreacja są stworzone dla Ciebie! Zobacz, gdzie najlepiej to studiować!

Uczelnią o bogatej ofercie dydaktycznej jest Uniwersytet Ekonomiczny, który kształci studentów I- i II-stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja w trybie dziennym i zaocznym. Absolwenci UEK opuszczają uczelnię bogaci o wiedzę z zakresu organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki, przygotowywania ofert turystycznych, a także zarządzania firmami z sektora turystyki i rekreacji. Uczelnia oferuje następującymi specjalizacjami: hotelarstwo i gastronomia, animacja wolnego czasu, menedżer zdrowego stylu życia, turystyka międzynarodowa i inne.

Dla kontrastu warto również wspomnieć o największej niepublicznej szkole wyższej w Małopolsce – Krakowskiej Akademii. Uczelnia dysponuje kierunkiem Turystyka i rekreacja tylko na studiach I-stopnia. Program studiów nie odbiega znacząco od innych uczelni oferujących ten kierunek, z jedną tylko różnicą, że KA oferuje dodatkowo wiedzę i umiejętności nie tylko w zakresie turystyki, ale także związane z zarządzaniem turystyką i rekreacją w administracjach państwowych i samorządowych. Na kierunku można się podjąć jednej z dwóch specjalizacji: hotelarstwo i przemysł spotkań lub gospodarka turystyczna.

Uczelnie z kierunkiem studiów Marketing

Marketing jest dość świeżą samodzielną nauką, której jako osobnego kierunku nie sposób tak łatwo odnaleźć wśród polskich uczelni. Jeśli jednak jesteś zdeterminowany, aby go studiować, pomożemy Ci z poszukiwaniami tego kierunku w obrębie Krakowa!

Unikatowy w południowej Polsce kierunek Marketing i komunikacja rynkowa oferuje Uniwersytet Ekonomiczny. Zajęcia odbywają się w dwóch trybach: stacjonarnym i zaocznym na studiach I i II stopnia. Uczelnia kształci specjalistów w zakresie wykorzystywnia Internetu w marketingu, kreowania wizerunku marki, a także zarządzania komunikacją z klientami. Ponadto w ramach kierunku można odbyć wiele interesujących specjalności, m.in. reklama i PR, e-Marketing, handel elektroniczny, analityka rynku oraz inne.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości oferuje marketing w formie specjalizacji na kierunku Zarządzanie. Studia odbywają się w trybie dziennym i zaocznym na I i II stopniu. I stopień Zarządzania pozwala na wybór specjalizacji w zakresie Marketingu. Absolwent uzyskuje kwalifikacje z zakresu wiedzy ekonomicznej i menadżerskiej, które pozwalają na realizację zadań z zakresu marketingu w przedsiębiorstwach. Cenionymi przez pracodawców umiejętnościami, które zdobędziesz na tej specjalizacji są, m.in. analiza rynku, planowanie i zarządzanie marketingowe, zarządzanie sprzedażą, public relations i kształtowanie wizerunku firmy.

Oferta uczelni z Krakowa nie jest dla Ciebie odpowiednia? Sprawdź ofertę z innych miast http://www.uczelnie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *