Lokalizacja telefonu

Namierzanie telefonu komórkowego jest określeniem jego położenia. Lokalizacja może nastąpić albo poprzez multilaterację sygnałów radiowych między kilkoma wieżami komórkowymi w sieci i przez telefon lub po prostu poprzez GPS. Aby zlokalizować telefon komórkowy z wykorzystaniem multilateracji sygnałów radiowych, musi on emitować co najmniej sygnał roamingowy, aby skontaktować się z najbliższą anteną, ale proces nie wymaga aktywnego połączenia. Global System for Mobile Communications (GSM) jest oparta na sile sygnału do pobliskich masztów antenowych.
Pozycjonowanie na telefonie komórkowym może obejmować usługi lokalizacyjne, które ujawniają rzeczywiste współrzędne telefonu komórkowego, jest to technologia wykorzystywana przez firmy telekomunikacyjne do przybliżania lokalizacji telefonu komórkowego, a tym samym użytkownika.
Technologia lokalizowania jest oparta na pomiarze poziomów mocy i wzorców anten i korzysta z koncepcji, że zasilany telefon komórkowy zawsze komunikuje się bezprzewodowo z najbliższą stacją bazową, więc znajomość lokalizacji stacji bazowej oznacza, że ​​telefon komórkowy jest w pobliżu.
Zaawansowane systemy określają sektor, w którym znajduje się telefon komórkowy i szacunkowo również odległość do stacji bazowej. Dalsza aproksymacja może być dokonana przez interpolację sygnałów między sąsiadującymi wieżami. Usługi kwalifikowane mogą osiągnąć dokładność do 50 metrów w obszarach miejskich, gdzie ruch mobilny i gęstość wież antenowych (stacji bazowych) jest wystarczająco wysoka. Obszary wiejskie i pustynne charakteryzują się większymi odległościami między stacjami bazowymi, a tym samym lokalizacje są mniej precyzyjnie.

Więcej: namierzanie telefonu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *