Koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Osoby, które prowadzą własny biznes powszechnie uważane są za takie, które świetnie radzą sobie na rynku i zarabiają całkiem przyzwoite pieniądze. Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, jakie miesięczne koszty wiążą się z prowadzeniem działalności. To pieniądze, które trzeba wydać nawet jeśli się nie zarabia. Choć zakładanie firmy krok po kroku nie jest trudne, finansowanie firm i faktur w dobie kryzysu do łatwych nie należy, podkreślają eksperci z efaktor.com.pl .

Założenie działalności gospodarczej koszty dla nowych firm

Właścicielom nowych firm przysługuje ulga na start. Aby z niej skorzystać muszą spełnić następujące warunki:
a) prowadzą działalność jednoosobową lub są wspólnikami spółki cywilnej,
b) w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadzili działalności gospodarczej,
c) nie prowadzą działalności na rzecz byłego pracodawcy.

Ulga na start zwalnia z obowiązku opłacania składek w ZUS przez 6 miesięcy. Od początku jednak trzeba płacić składkę zdrowotną, która wynosi minimum 270,90 zł (w roku 2022) przy braku osiągnięcia dochodu na poziomie minimalnego wynagrodzenia brutto.

Generalnie składka zdrowotna uzależniona jest od wysokości dochodów i wybranej formy opodatkowania. Przy rozliczeniu według skali podatkowej (inaczej na zasadach ogólnych) wynosi 9% podstawy. Osoby, które zdecydują się na płacenie podatku liniowego będzie wynosić 4,9% podstawy. Każdy, kto opłaca ryczałt, musi odprowadzić składkę w wysokości 9% zryczałtowanej podstawy.

Po 6 kolejnych miesiącach składka zdrowotna pozostaje bez zmian, ale przedsiębiorca może skorzystać z obniżonych składek na ZUS przez 2 lata. Obniżka polega na tym, że składka obliczana jest od podstawy, którą stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowy. W 2022 roku wynosi ono 3010 zł, a więc podstawą jest kwota 903 zł.

Od kwoty 903 zł przedsiębiorca opłaca składki na poziomie:
a) 19,52% (emerytalna),
b) 8% (rentowa),
c) 2,45% (chorobowa, która jest dobrowolna),
d) 1,67% (wypadkowa).

Łącznie daje to kwotę 285,71 zł. Nie są to wielkie pieniądze, ale wypłacana w przyszłości emerytura lub renta również nie będą imponujące.

Założenie działalności gospodarczej koszty dla pozostałych przedsiębiorców

Osoby, które prowadzą inną działalność gospodarczą lub prowadziły taką w ciągu 60 miesięcy do momentu założenia firmy, muszą odprowadzać składki zdrowotne w wysokości opisanej powyżej oraz składki do ZUS.

Prawo określa, ile wynosi minimalna składka ubezpieczenia w ZUS. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność i wspólnik w spółce cywilnej może ją jednak podnieść, ale tylko do kwoty ustalonej przez ZUS.

Minimalny ZUS obliczany jest w 2022 roku od kwoty 3553,20 zł, co stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Tym samym wynosić będzie 1211,28 zł.

Maksymalna podstawa, od której przedsiębiorca może opłacać składki wynosi 177 660 zł rocznie dla składek ZUS oraz 14 805 zł miesięcznie dla składki zdrowotnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *