Jak można uzyskać uprawnienia budowlane hydrotechniczne?

Do kategorii budowli hydrotechnicznych zaliczane są różne rodzaje budowli, na przykład zapory, śluzy wodne, wały, kanały, jazy czy elektrownie wodne. By je projektować i kierować pracami budowlanymi takich budowli, trzeba mieć właściwe uprawnienia. Jak je uzyskać? Artykuł został napisany we współpracy z uprawnienia-budowlane.pl, serwisem oferującym program do nauki na egzamin ustny na uprawnienia budowlanena komputer i telefon. Program pozwala na szybkie i sprawne opanowanie umiejętności niezbędnych do uzyskania uprawnień budowlanych w zakresie budownictwa.

Uprawnienia budowlane hydrotechniczne – czym są?

Samodzielne pełnienie funkcji związanych z projektowaniem oraz kierowaniem pracami budowlanymi wymaga posiadania uprawnień budowlanych. W przypadku budowli hydrotechnicznych potrzebne są uprawnienia budowlane hydrotechniczne.

Co można uprawnienia hydrotechniczne? Takie uprawnienia budowlane pozwalają na projektowanie oraz na kierowanie budową różnych obiektów śródlądowych oraz morskich, w tym tymczasowych i stałych we własnym zakresie.

Takie uprawnienia są nadawane bez ograniczeń albo z ograniczeniami. Uprawnienia w ograniczonym zakresie umożliwiają prowadzenie prac tylko w ramach projektowania i kierowania budową określonych budowli hydrotechnicznych.

Jak otrzymać uprawnienia budowlane hydrotechniczne?

Otrzymanie uprawnień budowlanych w tym właśnie zakresie wymaga przejścia kilku kroków. Jak uzyskać uprawnienia hydrotechniczne?

W pierwszej kolejności, by otrzymać uprawnienia budowlane hydrotechniczne, należy mieć kierunkowe wykształcenie. Może być to wykształcenie wyższe albo średnie.

Potem konieczne jest odbycie praktyki zawodowej, która związana jest z projektowaniem oraz z kierowaniem robotami budowlanymi obiektów hydrotechnicznych.

Po ukończeniu praktyki można ubiegać się o uprawnienia budowlane hydrotechniczne. Należy w tym celu zgłosić się do Izby Inżynierów Budownictwa oraz złożyć swoje dokumenty oraz opłacić przystąpienie do egzaminu. Następnie można wziąć w nim udział.

Egzamin na uprawnienia hydrotechniczne jest egzaminem składającym się z dwóch części. Na początku pisze się egzamin pisemny, natomiast po jego zaliczeniu można podejść do egzaminu ustnego przed komisją.

Po zaliczeniu egzaminu na uprawnienia budowlane hydrotechniczne dokonuje się też wpisu na odpowiednią listę samorządu zawodowego i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *