Główne rodzaje tłumaczeń.

Dzięki usługom tłumacza zdołasz poznać treść wielu tekstów i dokumentów, które są napisane w języku obcym. Obecnie istnieje wiele rodzajów tłumaczeń, które dzielą się na dwie główne kategorie. Są to formy pisemne i ustne. Pomiędzy tymi dwiema głównymi kategoriami są tłumaczenia i vista. Co powinniśmy wiedzieć na ich temat? Na to pytanie odpowie nam specjalista z tlumaczeniaorden.pl.

Pisemne tłumaczenia

Przekłady i tłumaczenia pisemne to wszelkiego rodzaju tłumaczenia, do których został wykorzystany tekst źródłowy i jego głównym celem jest opracowanie tekstu, który pokazuje jego znaczenie w innym, wybranym języku.

Tłumaczenia pisemne to przede wszystkim:

– Tłumaczenia zwykłe – to zwykłe treści poddawane tłumaczeniom.

– Tłumaczenia specjalistyczne – ten rodzaj tłumaczeń wymaga posiadania bardziej specjalistycznej wiedzy, przykładowo w medycynie (wszelkiego typu tłumaczenia medyczne), w dziedzinie prawa (tłumaczenia prawnicze), wśród finansów (tłumaczenia finansowe).

– Tłumaczenia literackie – polegają na tłumaczeniu tekstów literackich na język obcy.

– Tłumaczenia przysięgłe, uwierzytelnione – to rodzaj tłumaczenia, których może się podjąć tylko tłumacz, który posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia, które uzyskuje kiedy pozytywnie zaliczy egzamin państwowy. Ten rodzaj tłumaczenia zwykle dotyczy ważnych dokumentów jak na przykład akty notarialne, świadectwa szkolne, dokumenty i pisma urzędowe.

Wszelkiego typu tłumaczenia w formie pisemnej mogą być aktualnie także automatyzowane wykorzystując tłumaczenia maszynowe i wspomagając się komputerowo (CAT), aby osiągnąć zadowalające rezultaty w szybszym tempie.

W sytuacji kiedy dane tłumaczenie nie potrafi całkowicie przedstawić sensu oryginalnej treści czy też danego słowa, tłumacz może wykorzystać przypis, w którym przytaczana zostaje oryginalna treść wraz z szczegółowym wyjaśnieniem. Tego typu przypis jest przygotowywany w taki sam sposób jak inne rodzaje przypisów, szczegółowo oznaczając go w danej treści i przygotowując odwołanie.

Ustne tłumaczenia

To rodzaj tłumaczeń, dzięki którym możliwe jest przełożenie wypowiedzi ustnych osób komunikujących się w różnych językach obcych.

Tłumaczenia ustne mogą być prowadzone na różne sposoby.

Najczęstsze rodzaje tłumaczeń ustnych to:

– Tłumaczenia równoczesne, symultaniczne – tutaj wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt w specjalnej, dźwiękoszczelnej kabinie. Odbiorcy otrzymują tłumaczenie poprzez słuchawki. Osoba tłumacząca nie ma bezpośredniego kontaktu z osobą, która przekazuje komunikat i nie ma możliwości by poprosić ją o powtórzenie tego co powiedziała, dlatego tego typu przekłady wymagają od tłumaczy znakomitej znajomości obcych języków, wysokiego poziomu skupienia oraz podzielności uwagi.

– Tłumaczenia szeptane, szeptanka –tutaj wykorzystywane jest tłumaczenie symultaniczne, podczas którego osoba tłumacząca, na bieżąco przekazuje przetłumaczoną treść szepcąc do osoby, która jest odbiorcą.

– Tłumaczenia konsekutywne, następcze – wypowiedziana treść zostaje przetłumaczona częściami, osoba mówiąca wypowiada daną treść po czym pauzuje, tłumacz tą treść tłumaczy, następnie osoba mówiąca kontynuuje przekazywanie treści .

– Tłumaczenia liaison – osoba przekazująca komunikat wypowiada jedno zdanie po czym robi przerwę, aby tłumacz mógł przetłumaczyć przekazaną mu treść. Aby dokładnie przetłumaczyć teksty, tłumaczenia językowe często muszą być wykonywane w taki sposób.

Tłumaczenia a vista

Istnieje również wiele różnych rodzajów tłumaczeń. Możesz na przykład wykonać tłumaczenie na bieżąco, które zwane jest a vista.

A vista polega przede wszystkim na przełożeniu tekstu w formie pisemnej na formę ustną. Tłumacz zwykle tłumaczy tekst na bieżącą bez wcześniejszego zapoznania się z jego treścią.

Tego typu przekłady są bardzo popularne głównie podczas rozpraw na sali sądowej, wizyt w kancelariach notarialnych, instytucjach urzędowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *