Działalność nierejestrowana – kiedy nie trzeba rejestrować firmy?

Wykonujesz drobne prace? W takim przypadku nie zawsze musisz rejestrować firmę. Zobacz, na czym polega działalność nierejestrowana i jak prezentuje się ona na tle jednoosobowej działalności gospodarczej. Wszelkie wskazówki zawarte są też na portal.faktura.pl.

Co to jest działalność nierejestrowana (nierejestrowa, nieewidencjonowana)?

Termin jak nierejestrowana, również nieewidencjonowana albo nierejestrowa działalność gospoda25rcza odnosi się do prowadzenia drobnej działalności bez rejestracji w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej jest dostępna jedynie dla niektórych osób fizycznych, które osiągają niskie miesięczne dochody. W takiej sytuacji nie muszą one zakładać firmy.

Osoba, która prowadzi działalność nierejestrowaną, jest zwolniona z płatności składek ubezpieczeniowych w ZUS, składki zdrowotnej, ale musi ona zgodnie z przepisami:
– Prowadzić ewidencję sprzedaży w uproszczonej formie,
– Rozliczać osiągane przychody w rocznym zeznaniu PIT,
– Działać zgodnie z przepisami prawa konsumentów,
– Wystawiać rachunki, faktury, gdy chce tego kupujący.

Działalność nierejestrowana a jednoosobowa działalność gospodarcza

Zarówno działalność niewymagająca rejestracji, jak i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) związane jest z określonymi zaletami i wadami. Jak wygląda działalność nierejestrowana vs. JDG?

Przede wszystkim działalność nierejestrowa jest wygodniejsza w prowadzeniu, ponieważ nie wymaga zakładania firmy oraz prowadzenia księgowości. To rozwiązanie dla tych osób, które wykonują prace od czasu do czasu i nie osiągają z tego tytułu stałych przychodów albo też ich przychody są na tyle niskie, że rejestracja działalności byłaby dla nich nieopłacalna.

Natomiast zalety prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej to głównie dostęp do różnych form opodatkowania, objęcie ochroną ubezpieczeniową. Wadą jest konieczność prowadzenia regularnych formalności, odprowadzania podatków, składek.

Kiedy dostępna jest działalność nierejestrowana?

Aby prowadzić działalność nierejestrowaną, konieczne jest spełnienie określonych warunków zawartych w przepisach. Kiedy możesz prowadzić działalność nierejestrowaną?

– Należy być osobą fizyczną – działalność nierejestrowana nie może być prowadzona przez osobę prawną, członka spółki.
– Należy osiągać przychody na poziomie do 50% minimalnego wynagrodzenia na miesiąc – w 2022 roku jest to kwota na poziomie 1505 złotych.
– W ciągu ostatnich 5 lat nie należy wykonywać działalności gospodarczej.

Należy też pamiętać o tym, że działalność nierejestrowana nie jest dostępna dla każdego typu działalności, gdy wymaga ona uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisania do rejestru działalności regulowanej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *