Czym jest upadłość konsumencka?

Według polskiego prawa osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej może raz na dziesięć lat pozwolić sobie na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nie oznacza to jednak umorzenia wszystkich jej długów, ale pozwala na rozłożenie ich spłaty w czasie, dając tym samym szansę na naprawę problemów.

Przeprowadzenie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka przeprowadza się na wniosek dłużników albo samej osoby zadłużonej. Jej celem jest oddłużenie danej osoby co osiąga się poprzez umorzenie części długów oraz rozłożenie spłaty pozostałych w czasie. Pozwala to danej osobie stanąć na nogi i zaplanować spłacanie długów oraz wychodzenie na prostą. Upadłość przeprowadza się zamiast kilku odrębnych postępowań, na przykład z bankami albo firmami pożyczkowymi.

Likwidacja majątku

Należy pamiętać, że w momencie przeprowadzania upadłości konsumenckiej dochodzi do likwidacji części albo nawet całości majątku osoby zadłużonej. Ma to na celu spieniężenie danych rzeczy i spłacenie w ten sposób zaciągniętych długów. Oczywiście, umorzenie części długów i spłata pozostałych poprzez likwidację majątku dotyczy tylko zobowiązań powstałych do dnia ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Składanie wniosku

Od dnia pierwszego stycznia 2016 roku, wniosek o upadłość konsumencką może złożyć wierzyciel albo konsument. To sąd zadecyduję czy i które należności można umorzyć, ustali plan spłat pozostałych rat, a także zadecyduje o ewentualnej sprzedaży domu lub mieszkania i spłacie tym samym pozostałych zobowiązań.

Upadłość konsumencka to w wielu przypadkach ostateczność, jednakże wierzyciele coraz częściej sięgają po tę opcję w celu zminimalizowania strat przy okazji niewypłacalnych konsumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *