Czym jest prawo pracy i co normuje?

Mianem prawa pracy określa się kompleks norm, które mają za zadanie dokładnie określić stosunek pracy, wzajemne obowiązki i prawa jego stron, ale również elementy umowne i inne. Dlaczego jest ono takie ważne?

Działa na korzyść obydwu stron

Prawo pracy zostało skonstruowane tak, by w możliwie pełny sposób chronić zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Choć część regulacji nie jest idealna, to ustawodawca starał się znaleźć kompromis pomiędzy dostępnymi opcjami – tak, by zapewnić bezpieczeństwo zatrudnienia pracownikowi, ale jednocześnie – nie stawiać pracodawcy na straconej pozycji.

Warto wiedzieć, że umowy cywilnoprawne (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie) nie są powiązane z prawem pracy. To oznacza, że m.in. regulacje urlopowe nie dotyczą tego typu stosunków. Jednocześnie, jako że umowy cywilnoprawne są tańsze z punktu widzenia zatrudniających – zdarzają się sytuacje, w których zatrudniony teoretycznie powinien podpisać umowę o pracę, a tymczasem – dostaje umowę zlecenie. Ustawodawca stara się „domknąć” system, by uniknąć takich pozornych zatrudnień i obecnie takie działania są mocno obwarowane prawnie.

Jakimi tematami zajmuje się prawo pracy?

W ramach zagadnień, jakie są poruszane w poszczególnych rozdziałach kodeksu pracy (ale również dokumentów niższej rangi), wskazać można m.in. kwestie związane z umową o pracę, wspomnianymi wyżej wzajemnymi obowiązkami pracownika i pracodawcy, urlopami, zasadami stosunku pracy, sposobami rozwiązania umowy o pracę czy ochroną kobiet ciężarnych i młodych mam.

Wszystkie te zagadnienia są szczegółowo opisane. Niektóre przepisy są nowelizowane w miarę zmieniającej się rzeczywistości. Jednym z przykładów takich zmian w przepisach może być usunięcie zakazu pracy przed monitorem komputera przez kobiety ciężarne dłużej niż 4 godziny w ciągu doby pracowniczej (w związku z tym, że obecnie monitory komputerów nie są szkodliwe dla człowieka, jak to miało miejsce w pierwszych modelach wiele lat temu). Jednocześnie, nadano im przywilej uzyskiwania krótkiej przerwy od obowiązków w ciągu każdej godziny pracy.

Artykuł powstał we współpracy z http://legali.pl/

One thought on “Czym jest prawo pracy i co normuje?

  1. Prawo pracy nie raz mi uratowało życie jako pracownikowi, który miewał ciężkich menadżerów nad sobą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *