Czy wycena przedsiębiorstwa zawsze wiąże się z jego upadłością i likwidacją?

Często można spotkać się ze zdaniem, że przedsiębiorstwa wycenia się tylko wtedy, gdy są one w trakcie postępowania upadłościowego i likwidacyjnego. Jednak wycenę firm prowadzi się również w wielu innych celach.

Wycena firmy w stanie upadłości i likwidacji

Gdy firma upada i jest przeznaczona do likwidacji, wówczas poznanie jej wartości ma bardzo duże znaczenie dla dalszego postępowania, w tym między innymi dla wierzycieli.

Prowadzona wtedy wycena przedsiębiorstwa stosowna jest między innymi podczas rozpraw sądowych, w postępowaniach windykacyjnych i komorniczych.

Jednak wycena przedsiębiorstwa może być przeprowadzona także w innych celach, które niekoniecznie muszą wskazywać na fakt, że jest ono w złej sytuacji finansowej. Często jest wprost przeciwnie – rzetelna wycena pozwala firmie na dalszy rozwój.

Kiedy prowadzi się wycenę wartości przedsiębiorstwa?

Wycena firmy może być wykonana w wielu cenach, gdy konieczne jest sprawdzenie jej wartość. Poza sprawami upadłościowymi oraz likwidacyjnymi ma to miejsce w poniższych przypadkach:

• udzielenie kredytu lub inne finansowanie dla firmy
• fuzje, przejęcia firm
• wejście firmy na giełdę
• cele podatkowe
• zakup i sprzedaż

Jak wycenia się firmę?
W celu uzyskania dokładnych wyników prowadzona jest wycena przedsiebiorstwa metodami porownawczymi, majątkowymi oraz dochodowymi. Stosowane są też metody mieszane, gdy wykorzystuje się różne elementy metod wyceny.

Najczęściej używana jest metoda DCF, czyli inaczej metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, która zaliczana jest do kategorii metod dochodowych. Jest ona najbardziej uniwersalna i pozwala na realne odwzorowanie wartości firmy.

Więcej: https://wycenadcf.pl/metoda-dcf/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *